Institutul de Chimie Macromoleculară
"Petru Poni"

Noutăți SARS-CoV 2 Noutăți Conducere Contact


Academia Română


Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași

Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41A
700487 Iași, România
E-mail: pponi@icmpp.ro

Director: Dr. Valeria Harabagiu
e-mail: hvaleria@icmpp.ro

Secretar științific: Dr. Marcela Mihai
e-mail: marcela.mihai@icmpp.ro

Contabilitate: Ec. Angelica-Elena Sacaleanu
e-mail: sacaleanu.angela@icmpp.ro

Department juridic: Dr. Raluca-Oana Andone
e-mail: raluca_andone@icmpp.ro

Departament achiziții și marketing: Ec. Daniel Condrea
e-mail: dcon@icmpp.ro

Administrator rețea: Ing. Parfeni Iulian
e-mail: admin@icmpp.ro
Centrală 0332 880 050
Secretariat 0332 880 220
Director 0332 880 211
Director Adjunct 0332 880 212
Secretar Științific 0332 880 213
Contabilitate 0332 880 214
Resurse umane 0332 880 215
Department juridic 0332 880 216
Departament achiziții și marketing 0332 880 217
Centrul de cercetări avansate pentru bionanoconjugate și biopolimeri
Șef de laborator: Dr. Mariana PINTEALĂ
0332 880 221
Poliadiție și fotochimie
Șef de laborator: Dr. Sergiu COSERI
0332 880 222
Policondensare și polimeri termostabili
Șef de laborator: Dr. Corneliu HAMCIUC
0332 880 224
Polimeri Funcționali
Șef de laborator: Dr. Marcela MIHAI
0332 880 223
Polimeri naturali, materiale bioactive și biocompatibile
Șef de laborator: Dr. Gheorghe FUNDUEANU
0332 880 225
Polimeri anorganici, hibrizi și sisteme complexe
Șef de laborator: Dr. Maria CAZACU
0332 880 226
Polimeri electroactivi și plasmochimie
Șef de laborator: Dr. Mircea GRIGORAȘ
0332 880 227
Chimie fizică a polimerilor
Șef de laborator: Dr. Anton AIRINEI
0332 880 228
Fizica polimerilor și materialelor polimere
Șef de laborator: Dr. Bogdan C. SIMIONESCU
0332 880 233
Cercetare aplicată și transfer tehnologic
Șef de laborator: Dr. Răzvan BARZIC
0332 880 229
Administrator rețea
Ing. Parfeni Iulian
0332 880 232
Birou proiecte Bionanotech
Dr. Rusu Teodora
0332 880 234

 
© 2020   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași