Institutul de Chimie Macromoleculară
"Petru Poni"

Noutăți SARS-CoV 2 Noutăți Conducere Contact


Academia Română


Doctorate

Admitere doctorat Conducatori de doctorat Sustineri teze doctorat

STUDII DE DOCTORAT ÎN ACADEMIA ROMÂNĂ

În Academia Română, organizarea studiilor universitare de doctorat se face în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările şi modificările ulterioare.

Academia Română este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) prin Şcoala Doctorală numită „Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române” (SCOSAAR). Organizarea studiilor universitare de doctorat se face pe baza Regulamentului SCOSAAR, aprobat de Prezidiul şi Adunarea Generală a Academiei Române.

Obiectivul fundamental al organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat în SCOSAAR îl constituie formarea specialiştilor de elită, înalt calificaţi, pentru cercetarea ştiinţifică academică, pentru învăţământul universitar şi pentru domenii de activitate administrativă şi managerială.

Procedura - măsuri de desfășurare on-line a unor activități în cadrul SCOSAAR
Declaratie de autenticitate- Anexa 1
GDPR-Academia Romana
Procedura

 

 
© 2021   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași