Institutul de Chimie Macromoleculară
"Petru Poni"

InoMatPol, Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” - Pol interdisciplinar de specializare inteligenta prin cercetare-inovare si transfer tehnologic in (bio/nano)materiale polimere si (eco)tehnologii, Proiect POC F, ID: P_36_570, cod MySMIS: 107464, Contract de finanţare nr. 142/10.10.2016

POCPOLIG, Polimeri coordinativi porosi noi cu liganzi organici de dimensiuni variabile pentru stocarea gazelor, Proiect POC E, ID P_37_707, cod MySMIS: 104810, Contract de finanţare nr. 67/8.09.2016

POINGBIO, Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală, Proiect POC G, ID P_40_443, cod MySMIS: 105689, Contract de finanţare nr. 86/08.09.2016


© 2019   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași