UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMĂNIEI

MINISTERUL MUNCII,

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI

SOCIALE

AMPOSDRU

Fondul Social European

POS DRU

2007-2013

Instrumente Structurale

2007 - 2013

Ministerul

Educatiei

Cercetarii

Tineretului

Si Sportului

Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi

Investeste in oameni!

Fondul Social European - Program de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu

 

Informaţii generale

Echipa

Obiective si activitati

Rezultate anticipate

Implementare

proiect

Contact

 

 

 

Informaţii generale

 

Proiectul strategic "Fondul Social European - Program de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu" (ID 55216), beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.5.

DURATA PROIECTULUI: 36 luni

COORDONATOR PROIECT

Acad. Bogdan C. Simionescu (e-mail: bcsimion@icmpp.ro)

 

PARTENERI IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

1. Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iasi, Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului

2. Institutul de Biologie si Patologie Celulara "Nicolae Simionescu", Bucuresti

3. Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate al Academiei Romane, Timisoara

4. Institut Europeen des Membranes (CNRS / Ecole Nationale Superieure de Chimie Montpellier / Universite Montpellier-II), Montpellier, Franta

5. Centre of Coal and Polymer Chemistry, Zabrze, Polonia

 

Domenii / SUBDOMENII de cercetare

Biomateriale

Subdomenii:

-         biomateriale nanodimensionate si nanostructurate

-         nanocompusi si nanosuporturi cu eliberare controlata de medicamente

-         materiale biomimetice

-         materiale pentru inginerie tisulara si implantologie

-         membrane

-         bionanocompozite

-         bionanoconjugate

-         polimeri sintetici biocompatibili si biodegradabili

-         material multifunctionale

-         polimeri pentru tehnologii avansate

 

Echipa de management

Coordonator: Acad. Bogdan C. Simionescu

Manager proiect: Dr. Mihaela Olaru

Responsabil stiintific: Dr. Valeria Harabagiu

Responsabil diseminare/promovare: Dr. Magdalena Aflori

Responsabil financiar: Ec. Roxana Matache

Consilier juridic: Jurist Raluca Andone

 

Echipa de implementare

Expertii pe termen lung (tutori)

Dr. Maria Bercea

Dr. Tinca Buruiana

Dr. Maria Cazacu

Dr. Ioan Cianga

Dr. Calin Deleanu

Dr. Gheorghe Fundueanu

Dr. Valeria Harabagiu

Dr. Mariana Pinteala

Acad. Bogdan C. Simionescu

Prof. Nicolae Hurduc (Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului)

Acad. Maya Simionescu (Institutul de Biologie si Patologie Celulara "Nicolae Simionescu", Bucuresti)

Dr. Ladislau Vekas (Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate al Academiei Romane, Timisoara)

 

Obiective si activitati

Proiectul are drept scop abordarea unui domeniu de maxim interes pentru dezvoltarea socio-economica a Romaniei - cel al formarii profesionale - prin facilitarea accesului tinerilor doctori in stiinte la programe de formare postdoctorala in domeniul biomaterialelor.

 

Obiective specifice:

1. sustinerea stiintifica si financiara a pregatirii postdoctorale interdisciplinare, in domeniul biomaterialelor, a unui numar de 40 de tineri cercetatori, pe perioada de desfasurare a programului

2. dezvoltarea a 40 teme de cercetare noi in cadrul institutiilor care alcatuiesc consortiul

3. atragerea spre cercetare si fixarea a cel putin 70% din tinerii specialisti beneficiari ai pregatirii desfasurate in cadrul programului.

 

Realizarea obiectivelor propuse in cadrul proiectului impune urmatorul set de activitati care vor asigura conditiile optime de implementare si monitorizare:

A1 Activitati de management

A2 Dezvoltarea programului de pregatire postdoctorala si a curriculei stiintifice

A3 Selectarea postdoctoranzilor

A4 Activitati de tutorat

A5 Activitate de cercetare dezvoltare si inovare in cadrul proiectelor stiintifice ale tinerilor cercetatori

A6 Specializare interdisciplinara prin stagii de cercetare nationale si transnationale (sprijin pentru mobilitatile academice)

A7 Transfer de cunostinte in dublu sens (sprijin pentru postodoctoranzi pentru participareala manifestări stiintifice internationale/nationale)

A8 Organizarea de sesiuni specifice de formare stiintifica/tehnica a postdoctoranzilor

A9 Organizarea de cursuri speciale pentru promovarea culturii antreprenoriale

A10 Activitati de diseminare si promovare ale proiectului

 

Rezultate anticipate

Domeniul biomaterialelor, care este prioritar (hot area) la ora actuala atat pe plan european cat si national, si a carui abordare necesita cunostinte complementare de chimie, biologie, fizica, stiinta (bio)materialelor, medicina, informatica ca si o infrastructura de cercetare extrem de performanta si scumpa nu dispune, in prezent, in Romania, de masa critica de specialisti. Cercetarea romaneasca este mai curand divizata pe subdomenii singulare, intre care exista putine interactiuni. Un rezultat principal al proiectului consta in cresterea numarului de specialisti de excelenta in domeniul biomaterialelor prin formarea unui numar de 40 tineri doctori in obtinerea, caracterizarea si aplicatiile biomaterialelor prin studii postdoctorale, realizate in conditiile formarii lor interdisciplinare. Un alt rezultat general al proiectului consta in cresterea atractivitatii carierei de cercetare/inovare pentru tinerii doctori, prin facilitatile oferite de proiect (bursele postdoctorale, accesul la infrastructura de cercetare de expetie, competente interdisciplinare etc.). Nu in ultimul rand, indeplinirea obiectivului de insertie a minimum 70% din postodoctoranzi in institutii de cercetare, invatamant sau economice, va conduce la cresterea gradului de absorbtie al resursei umane inalt-calificate.

Numărul de cercetători asistaţi financiar - cercetare post doctorala: 40

Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate - cercetare post doctorala: 120

Număr de lucrări ştiiţifice publicate - cercetare post –doctorala: 240

 

Implemetare proiect

 

Calendarul selectiei candidatilor

 

1.

Stabilirea planului detaliat de implementare

01.04-14.04.2010

2.

Pregatirea programului postdoctoral si a curriculei stiintifice, selectarea tutorilor si a colectivelor de lucru care vor gazdui stagiul de formare avansata a tinerilor, stabilirea subdomeniilor de cercetare anterior agreate principial de catre parteneri

01.04-14.04.2010

3.

Anuntarea concursului pentru ocuparea celor 40 de posturi

15.04-30.04.2010

4.

Depunerea dosarelor candidaţilor post-doc

30.04-15.05.2010

5.

Evaluarea dosarelor, intervievarea candidatilor post-doc

16.05-25.05.2010

6.

Anunţarea rezultatelor

26.05.2010

7.

Intocmirea si semnarea contractelor individuale de cercetare postdoctorala

27.05-30.05.2010

8.

Lansarea proiectului

01.05. – 30.06.2010

 

Desfasurarea concursului si rezultate


        Posturile vacante au fost anuntate pe adresa: www.icmpp.ro/burse si in Ziarul Evenimentul: anunt publicat in fiecare zi in perioada

20 aprilie-14 mai 2010.

 

Comisia de concurs a fost  alcatuita din tutori (echipa de implementare).

 

Concursul a constat in examinarea candidatilor care a avut loc in doua etape:

 

Etapa 1 - Examinarea dosarelor: s-a apreciat cu punctaje


(a) valoarea propunerii de proiect (cunoasterea domeniului, originalitatea propunerii, fezabilitatea propunerii); max. 20 puncte;
(b) capacitatea candidatului de a indeplini indicatorul de performanta obligatoriu, 2 lucrari publicate in reviste cotate ISI/an; max. 20 puncte.
S-a luat calcul media punctajelor obtinute pentru valoare propunerii si pentru capacitatea candidatului de a indeplini indicatorul de performanta obligatoriu.

 

Etapa 2 - Examinare orala:

  1. candidatii au prezentat proiectul (cca. 10 minute) in “power point”;
  2. s-a discutat propunerea alte aspectelor legate de participarea candidatului la programul de burse postdoctorale.

Punctaj: max. 20 puncte
Punctajul final s-a obtinut din media aritmetica a punctajelor rezultate din evaluarea dosarelor si examinarea orala.

 

 

S-au prezentat la concurs 47 de candidati, din care 2 s-au retras si pe baza calificativelor aprobate de membrii comisiei s-a stabilit urmatoarea lista cu candidatii admisi :

 

  1.Alexandru Nicoleta
2.Avadanei Mihaela Iuliana
3.Arvinte Adina
4.Bendrea Anca-Dana
5.Brebu Mihai
6.Bucatariu Florin
7.Burlacu Alexandrina
8.Butnaru Maria
9.Calin Manuela
10.Ciolacu Diana
11.Ciocarlan Alexandru
12.Constantin Marieta
13.Coseri Sergiu
14.Cosutschi Andreea Irina
15.Cristea Mariana
16.Damaceanu Mariana-Dana
17.Darie Raluca Nicoleta
18.Dinu Maria Valentina
19.Fifere Adrian
20.Georgescu Adriana
21.Ignat Leonard
22.Ion Simona Filofteia
23.Manea Adrian
24.Marin Luminita
25.Matei Andreea
26.Melinte Violeta
27.Mihai Marcela
28.Neamtu Andrei
29.Nistor Cristina Lavinia
30.Nita Loredana Elena
31.Popescu Maria-Cristina
32.Popescu Laura Madalina
33.Silion Mihaela
34.Simionescu Ana Bogdana
35.Socoliuc Vlad-Mircea
36.Suflet Mihaela Dana
37.Titorencu Irina Domnica
38.Ursu Cristian
39.Vacareanu Loredana
40.Vlad-Bubulac Tachita

 

 

 

 

 

 

 

Postdoctoranzii si-au inceput activitatile, dupa semnarea Contractelor de cercetare postdoctorala, la data de 1 iunie 2010.

 

Activitati de diseminare si promovare

 

Pană in prezent au fost elaborate o serie de materiale de informare si diseminare personalizate cu elementele identitatii vizuale ale Uniunii Europene, Fondului Social European, Guvernului Romaniei si Instrumentelor Structurale în Romania, dupa cum urmeaza:

  • Brosuri de prezentare a proiectului;
  • Mape personalizate;
  • Carti de vizită;
  • Bannere;
  • Afise.

 

Toate mijloacele stabilite pentru punerea in aplicare a strategiei de comunicare a proiectului respectă cerintele Manualului de Identitate Vizuala publicat de catre AMPOSDRU. Materialele informtive au fost destinate participantilor la activitatile de diseminare si promovare, dupa cum urmeaza:

 

  • Lansarea oficiala a proiectului, care a avut loc in data de marţi 11 mai 2010 în amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române din Calea Victoriei 125, Bucuresti
  • Al treilea Simpozion international Cristofor I. Simionescu – Frontiers in Macromolecular and Supramolecular Science, 8-9 mai 2010 la  Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi.
  • La conferinta Romphyschem 14, in data de 2 iunie,  în amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române din Calea Victoriei 125, Bucureşti

 

 

Persoana contact: Dr. Magdalena Aflori (e-mail: maflori@icmpp.ro)

 

Template CV - download

 

Proiect postdoctorat - download

 

Contact

Acad. Bogdan C. Simionescu, e-mail:  bcsimion@icmpp.ro (pentru aspectele legate de coordonarea proiectului);
Dr. Mihaela Olaru, e-mail:  olaruma@icmpp.ro (pentru aspectele legate de managementul proiectului);
Dr. Valeria Harabagiu, e-mail: hvaleria@icmpp.ro (pentru aspectele legate de coordonarea ştiinţifică a proiectului);
Dr. Magdalena Aflori, e-mail: maflori@icmpp.ro (pentru aspectele legate de diseminare si promovare, relatii publice, organizarea evenimente mediatice);
Ec. Roxana Matache, e-mail: roxana.cristi@yahoo.com (pentru aspectele financiare legate de proiect);
Cons. jr. Raluca-Oana Andone, e-mail ralucaandone@yahoo.com (pentru aspectele juridice legate de proiect).